Trách nhiệm của cá nhân khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014, về trách nhiệm, quyền của cá nhân khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên như sau :

Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì ?

Theo quy định tại điều 73- Luật doanh nghiệp năm 2014, công ty TNHH một thành viên ( gọi là công ty TNHH MTV) là công ty được thành lập do một tổ chức hoặc cá nhân góp vốn, chủ sở hữu chỉ chịu nghĩa vụ về những khoản nợ và trách nhiệm tài sản trên số lượng vốn góp.
Lưu ý : Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên không có quyền phát hành cổ phiếu.

Quyền của chủ sở hữu khi xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên :

 • Là người quyết định điều lệ tổ chức, sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty.
 • Xây dựng đường lối, vững mạnh kinh doanh từng năm của doanh nghiệp.
 • Thay đổi, bổ nhiệm và cơ cấu điều hành công ty.
 • Đưa ra giải pháp tăng trưởng, quyết định đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác.
 • Các quyền khác theo qui định của luật này và điều lệ đơn vị.

Trách nhiệm của chủ sở hữu công ty khi thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên :

 • Góp đầy đủ vốn điều lệ của công ty theo thời gian đã quy định.
 • Tuân thủ quy định, điều lệ công ty.
 • Chủ sở hữu công ty phải rõ ràng trong việc xác định tài sản và chi tiêu. giảm thiểu việc làm dụng và biển thủ chi tiêu vào mục đích cá nhân.
 • Muốn rút vốn ra khỏi công ty bằng phương pháp chuyển nhượng cho 1 cá nhân hoặc doanh nghiệp khác, trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ tài sản ra khỏi doanh nghiệp bằng cách thức khác phải chịu nghĩa vụ về các khoản nợ và trách nhiệm tài sản của đơn vị.
 • Cá nhân, tổ chức đứng tên sở hữu công ty không được rút lợi nhuận ra khỏi công ty tròng trường hợp công ty không trả tiền đủ các khoản nợ và nghĩa vụ khác.
 • Các trách nhiệm khác theo qui định của luật này và điều lệ đơn vị.

Trên đây là sự tư vấn sơ bộ khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên tại Oceanlaw. Với chuyên môn của luật sư sẽ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc cho bạn về thành lập công ty, liên hệ theo hotline 0965151311.

© 2017 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449