Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước bằng cách nào?

Để một vài dòng sản phẩm thực phẩm chức năng được buôn bán hợp pháp trên thị trường Việt Nam thì các cá nhân, tổ chức phân phối sản phẩm phải có trách nghiệm công bố thực phẩm chức năng ở Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế.
Công ty tư vấn  Oceanlaw cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ công bố thực phẩm chức năng nhanh gọn nhất hiện nay. Hôm nay, văn phòng Oceanlaw sẽ chia sẻ cho các bạn đọc quy trình công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước.

Giấy tờ công bố thực phẩm chức năng gồm có:

•    Bản công bố hợp quy, quy định an toàn thực phẩm.
•    Bản tiêu chuẩn cơ sở do cơ sở/doanh nghiệp ban hành.

Bản tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp ban hành gồm các nội dung sau:

•    Bảng công bố thực phẩm chức năng.
•    Chi tiết về sản phẩm cần công bố.
•    Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.
•    Phiếu kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm định đăng ký trong vòng 12 tháng (còn hiệu lực) hoặc Certificate of Analysis của phòng xét nghiệm – đơn vị độc lập với doanh nghiệp sản xuất hoặc phòng xét nghiệm.
•    Mẫu sản phẩm có gắn nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn của sản phẩm.
•    Quy trình sản xuất cơ bản của sản phẩm công bố.
•    Bảng kế hoạch kiểm soát chất lượng và kế hoạch giám sát định kỳ cụ thể có đóng dấu của nhà sản xuất.
•    Bản sao (công chứng) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
•    Bản thống kế kết quả nghiên cứu lâm sàng hoặc tài liệu chứng minh về tác dụng và tính an toàn của thực phẩm chức năng đó.
•    Bản sao giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
Trên đây là những mà chúng tôi cung cấp tới cho quý khách hàng, hãy liên lạc tới Hotline của chúng tôi để được tư vấn.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449