Công ty hợp danh có đặc điểm nào

Công ty hợp danh có đặc điểm nào Công ty hợp danh là một trong những loại hình doanh nghiêp được ghi nhận ở Việt Nam chưa lâu. Tuy nhiên, loại hình này có những dấu hiệu pháp lý đặc thù như: Thứ nhất,  công ty hợp danh có ít nhất hai thành viên hợp danh, ngoài ra còn có thể có các thành viên góp...

Một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh Cạnh tranh giúp các doanh nghiệp tồn tại cũng như tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, hành vi cạnh tranh không lành mạnh cần được ngăn chặn đề đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp khác trên thị trường. Về đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Thứ nhất, hành vi cạnh tranh không lành mạnh là...

Loại hình doanh nghiệp áp dụng luật phá sản

Loại hình doanh nghiệp áp dụng luật phá sản Khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản.  Luật phá sản sẽ được áp dụng để điều chỉnh hiện tượng này. Vậy Luật phá sản sẽ được áp dụng cho bao nhiêu loại hình doanh nghiệp? Căn cứ vào Luật phá sản năm 2004 vàMục I Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân...

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449