Một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Cạnh tranh giúp các doanh nghiệp tồn tại cũng như tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, hành vi cạnh tranh không lành mạnh cần được ngăn chặn đề đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp khác trên thị trường.

Về đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh:

Thứ nhất, hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi cạnh tranh do các chủ thể kinh doanh trên thị trường thực hiện nhằm mục đích lợi nhuận.

 Thứ hai, hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi có tính đối lập, đi ngược lại các thông lệ tốt, các nguyên tắc đaọ đức kinh doanh.

Thứ ba, hành vi cạnh tranh không lành mạnh tác động đến nhiều đối tượng khác nhau tham gia thị trường kinh doanh, trong đó hai nhóm cơ bản là đối thủ cạnh tranh và người tiêu dùng.

  • Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm:

–                     Hành vi chỉ dẫn gây nhầm lẫn.

–                     Hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh.

–                     Hành vi ép buộc trong kinh doanh.

–                     Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác.

–                     Hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác.

–                     Hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

–                     Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.

–                     Hành vi phân biệt đối xử của Hiệp hội.

–                     Hành vi bán hàng đa cấp bất chính.

–                     Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449