Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn nước ngoài là một quá trình phức tạp và đòi hỏi nhiều thủ tục. Để thành lập công ty có vốn nước ngoài, nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư
 • Điều lệ công ty
 • Bản sao hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc quyền sử dụng đất
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các nhà đầu tư
 • Bản sao tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính của công ty.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính của công ty.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư có thể tiến hành hoạt động kinh doanh.

Thời gian thành lập công ty có vốn nước ngoài thường mất khoảng 20 ngày làm việc. Tuy nhiên, thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào tính phức tạp của hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài và sự phối hợp của các cơ quan chức năng.

Dưới đây là một số lưu ý khi thành lập công ty có vốn nước ngoài:

 • Nhà đầu tư cần lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Nhà đầu tư cần lựa chọn địa điểm kinh doanh thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tài liệu cần thiết để thành lập công ty.
 • Nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục thành lập công ty.

Việc thành lập công ty có vốn nước ngoài là một quá trình phức tạp nhưng cũng có nhiều tiềm năng lợi nhuận. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật Việt Nam và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tài liệu cần thiết để thành lập công ty thành công.

Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài (NĐNN) được thành lập công ty tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có năng lực tài chính và kinh nghiệm quản lý.
 • Có đủ điều kiện về địa điểm, nhà xưởng, trang thiết bị.
 • Có đủ điều kiện về lao động.
 • Có đủ điều kiện về vốn.

Đối với từng loại hình công ty, Nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Có từ hai thành viên trở lên, trong đó ít nhất một thành viên là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Công ty cổ phần: Có từ ba cổ đông trở lên, trong đó ít nhất một cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Công ty hợp danh: Có ít nhất hai thành viên, trong đó ít nhất một thành viên là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Có một thành viên, trong đó thành viên là nhà đầu tư nước ngoài.

Sau khi đáp ứng các điều kiện thành lập công ty, Nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của công ty.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của công ty.
 • Khắc dấu công ty và công bố mẫu dấu.
 • Mở tài khoản ngân hàng và nộp vốn góp.
 • Đăng ký thuế và nộp thuế.

Việc thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam là một quá trình phức tạp và đòi hỏi nhiều thủ tục. Tuy nhiên, nếu đáp ứng các điều kiện và thực hiện đúng quy trình, NĐNN có thể thành lập công ty thành công và kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam

© 2023 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449