Tại sao phải dõi đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo dõi đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền là việc làm mà doanh nghiệp nào cũng phải theo dõi khi tiến hành đăng ký. Tuy nhiên quy trình làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu phải trải qua nhiều giai đoạn phức tạp như phải tra cứu để đánh giá nhãn hiệu có thể bảo hộ được không, nếu không thì phải làm thế nào, tại sao phải đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ? Những khó khăn này Oceanlaw sẽ giải quyết được cho khách hàng.

Thời gian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa sẽ rất lâu,thường thì một đơn đăng ký nhãn hiệu mất khoảng 12 -14 tháng mới được cấp bằng, do đó nhiều doanh nghiệp không có khả năng theo sát đơn đăng ký nhãn hiệu khi chưa có kinh nghiệm.

Đơn bảo hộ nhãn hiệu sẽ kéo dài 01 tháng đây là thời gian thẩm định đơn đăng ký. Khi nhãn hiệu đáp ứng được yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền thì sẽ có quyết định chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu. Trường hợp không đạt đủ yêu cầu thì sẽ có văn bản nêu rõ lý do đơn đăng ký nhãn hiệu không được chấp nhận và cần bổ sung, sửa đổi những giấy tờ nào.

Tiếp theo Đơn nhãn hiệu sẽ được Công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ.

Khách hàng truy cập vào trang Noip.gov.vn để tiến hành tra cứu nhãn hiệu độc quyền. Hàng tháng đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thường xuyên được cập nhật.

Xem thêm : đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ra nước ngoài

Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là việc làm cần thiết và thường xuyên của doanh nghiệp. Qúa trình này sẽ kịp thời ngăn cản những nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu mà mình đã đăng ký bảo hộ.

Bên thứ 03 có quyền gì khi đăng ký nhãn hiệu :

Bên thứ 03 có quyền phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Ý kiến phản đối phải được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh.

Khách hàng có nhu cầu về thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài liên hệ đến Oceanlaw chúng tôi để được tư vấn tốt nhất, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng về thủ tục, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài, trong nước. Nhận giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449