Tải công văn sửa đổi bổ sung công bố mỹ phẩm

3.14 Xem/ Tải công văn yêu cầu sửa đổi bổ sung

Chức năng này cho phép doanh nghiệp xem thông tin công văn yêu cầu sửa đổi bổ sung công bố mỹ phẩm, cho phép tải công văn yêu cầu bổ sung hệ thống BYT trả về.

Bước 1: Tại màn hình quản lý tìm kiếm, thực hiện tìm kiếm hồ sơ cần xem thông tin yêu cầu sửa đổi bổ sung. (Hồ sơ ở trạng thái Đã thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung)

Bước 2: Nhấn vào trạng thái Đã thông báo yêu cầu bổ sung. Màn hình hiển thị như sau:

Doanh nghiệp có thể xem thông tin công văn, hoặc tải công văn đính kèm của BYT trả về.  Nhấn vào nút ở cột Tải về:

 • Hệ thống đưa màn hình lựa chọn xem (Open with) hoặc tải về (Save File).
 • Chọn  Tải về.
 • Hiển thị màn hình chọn  nơi lưu trữ file công văn
 • Chọn nơi lưu trữ và nhấn Save để hoàn thành tải file công văn về máy.

3.15  Xem/ Tải công văn từ chối cấp số tiếp nhận phiếu công bố

Chức năng này cho phép doanh nghiệp xem thông tin công văn từ chối cấp số tiếp nhận phiếu công bố, cho phép tải công văn từ chối cấp số tiếp nhận phiếu công bố từ hệ thống BYT trả về.

công văn từ chối tiếp nhận

Bước 1: Tại màn hình quản lý tìm kiếm, thực hiện tìm kiếm hồ sơ cần xem công văn từ chối cấp số tiếp nhận phiếu công bố. (Hồ sơ ở trạng thái Từ chối cấp số)

Bước 2: Nhấn vào trạng thái Từ chối cấp số. Màn hình hiển thị như sau:

Doanh nghiệp có thể xem thông tin công văn, hoặc tải công văn đính kèm của BYT trả về.  Nhấn vào nút ở cột Tải về:

 • Hệ thống đưa màn hình lựa chọn xem (Open with) hoặc tải về (Save File).
 • Chọn  Tải về.
 • Hiển thị màn hình chọn  nơi lưu trữ file công văn
 • Chọn nơi lưu trữ và nhấn Save để hoàn thành tải file công văn về máy.

3.16  Xem/ Tải công văn thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố

Chức năng này cho phép doanh nghiệp xem thông tin công văn thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố, cho phép tải công văn thu hồi cấp số tiếp nhận phiếu công bố từ hệ thống BYT trả về.

Bước 1: Tại màn hình quản lý tìm kiếm, thực hiện tìm kiếm hồ sơ cần xem công văn thu hồi cấp số tiếp nhận phiếu công bố. (Hồ sơ ở trạng thái Đã thu hồi số công bố)

Bước 2: Nhấn vào trạng thái Đã thu hồi số công bố. Màn hình hiển thị như sau:

Doanh nghiệp có thể xem thông tin công văn, hoặc tải công văn đính kèm của BYT trả về.  Nhấn vào nút ở cột Tải về:

 • Hệ thống đưa màn hình lựa chọn xem (Open with) hoặc tải về (Save File).
 • Chọn  Tải về.
 • Hiển thị màn hình chọn  nơi lưu trữ file công văn
 • Chọn nơi lưu trữ và nhấn Save để hoàn thành tải file công văn về máy.

3.17 Tải phiếu báo thu

Chức năng này cho phép doanh nghiệp tải phiếu báo thu do Bộ Y tế trả về cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận hồ sơ.

Tải phiếu báo thu

Bước 1: Tại màn hình xem thông tin Phiếu tiếp nhận.

Bước 2: Nhấn vào nút download trong phần File phiếu báo thu màn hình hiển thị file cho phép mở/ lưu file.

Tham khảo thêm: Công bố mỹ phẩm nhập ngoại

© 2020 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449