Quy định về Sở hữu trí tuệ trong TRIPS+

Quy định về Sở hữu trí tuệ trong TRIPS+

Hiệp định TRIPS chính là kết quả của sự kết hợp những điều ước quốc tế quan trọng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Các điều ước quốc tế này là Công ước Paris, Công ước Bern, Công ước Rome, Công ước Washington. Các Quy định của những điều ước quốc tế này có hiệu lực thậm chí đối với những quốc gia chưa phê chuẩn điều ước, ngoại trừ Công ước Rome có hiệu lực bắt buộc với các nước đã là thành viên của Công ước.

Hệ thống văn bản pháp luật của lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã hoàn thiện và đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu của TRIPS cũng như các công ước quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ như Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, các Công ước Berna về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, Công ước UPOV về bảo hộ giống cây trồng, và những công ước khác.
Hiện nay, một số quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong TRIPS+ đang thể hiện được các cam kết nghiêm túc ở Việt Nam khi gia nhập WTO. Khi so sánh với lĩnh vực khác thì các thủ tục hành chính của lĩnh vực sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ngang bằng với chuẩn của thế giới và gần như không có sự khác biệt đáng kể nào.
Hiệu quả của việc thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các cơ quan chức năng có thẩm quyền được nâng cao đáng kể. Đấy là thành quả của sự nỗ lực của các cơ quan có thẩm quyền ví dụ như Bộ khoa học và công nghệ, các sở khoa học và công nghệ, …
Đặc biệt, với sự thành lập của ban chỉ đạo 389 về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong đầu 2014 thì hiệu quả của việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được tăng rõ rệt.
>>> Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
>>> Quy chế sử dụng nhãn hiệu “Diệp Hạ Châu Cát Tiến

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449