Mua bán nhà công trình xây dựng

Nhà ở, công trình xây dựng đều có giá trị rất cao . Dó chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, khách hàng luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, hợp đồng. Một số nguyên tắc quan trọng của nhà đầu tư,  nên biết khi mua bán nhà, công trình xây dựng.

  • Nhà, công trình xây dựng được mua bán bao gồm nhà, công trình xây dựng đã có sẵn, đang xây dựng hoặc được hình thành trong tương lai theo dự án, thiết kế và tiến độ đã được phê duyệt.
  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải bán nhà, công trình xây dựng thông qua sàn giao dịch bất động sản.
  • Việc bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo chuyển quyền sử dụng đất được quy định như sau:

– Trường hợp đối với biệt thự, nhà ở thì phải chuyển quyền sử dụng đất.

–  Đối với nhà ở, công trình xây dựng khác thì việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Trường hợp bán căn hộ chung cư hoặc một phần nhà chung cư thì phải gắn với quyền sử dụng đất, các phần sử dụng chung và các trang bị, thiết bị trong nhà thuộc sở hữu chung.

  •  Bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng; hồ sơ về nhà, công trình xây dựng bao gồm các loại giấy tờ về việc tạo lập, về quyền sở hữu, quá trình thay đổi và tình trạng pháp lý của nhà, công trình xây dựng.
  •  Việc mua bán nhà phải đúng theo yêu cầu của pháp luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp bán nhà, công trình xây dựng được hình thành trong tương lai thì các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng về giá mua bán tại thời điểm ký hợp đồng, không phụ thuộc thời điểm giao nhà, công trình xây dựng.

Như vậy khi thành lập công ty cổ phần muốn đầu tư mua bán nhà , công trình xây dựng doanh nghiệp nên nắm bắt được yếu tố trong nguyên tắc.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449