Giải quyết tranh chấp thương mại có ưu điểm gì

Tranh chấp trong thương mại là điều mà các doanh nghiệp không thể tránh khỏi, tranh chấp giữa các chủ doanh nghiệp với nhau, tranh chấp giữa các thương nhân, chủ thể tham gia kinh doanh. Tranh chấp thường xảy ra trong quá trình kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận.

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài là một phương pháp hay được sử dụng bởi vì nó có một số ưu điểm và lợi thế so với các phương thức khác như:

  • Giải quyết nhanh chóng, thuận lợi các tranh chấp, không làm hạn chế, cản trở các hoạt động kinh doanh.
  • Khôi phục và duy trì các quan hệ hợp tác, tín nhiệm giữa các bên trong kinh doanh.
  • Giữ bí mật kinh doanh, giữ được uy tín của các bên trên thương trường. Xét xử không công khai trừ khi hai bên có thỏa thuận khác là một trong những quy định tạo nên ưu điểm này.

Như vậy khi thành lập doanh nghiệp, cạnh tranh trong kinh doanh là yếu tố không 1 người kinh doanh nào không gặp phải, trong đó giải quyết tranh chấp trong kinh doanh theo phương thức nào là tốt nhất.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449