Dự án Khu công viên vui chơi sinh thái tại km7 đường Láng – Hòa Lạc

Đề xuất dự án Khu công viên vui chơi sinh thái tại km7, đường Láng – Hòa Lạc, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà nội của Công ty TNHH thương binh nặng 27 – 7 Tây Mỗ đã thực hiện thẩm tra theo quy định liên thông và đã được UBND Thành phố chấp thuận tại văn bản số 5601/UBND-KH&ĐT ngày 19/7/2012 của UBND Thành phố.

Thực hiện Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà nội được ban hành kèm theo quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội xin được công bố nội dung dự án:

– Tên Dự án: Khu công viên vui chơi sinh thái tại km 7, đường Láng – Hòa Lạc, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà nội.
– Địa điểm: tại km 7, đường Láng – Hòa Lạc, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà nội.
– Diện tích khu đất: Khoảng 25.690 m2
– Mục tiêu đầu tư: xây dựng khu công viên vui chơi sinh thái, sử dụng khai thác quỹ đất hiệu quả, xây dựng công trình đảm bảo phù hợp theo quy hoạch; Khớp nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận; Đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi của người dân trên địa bàn, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư.

Quy mô đầu tư và yêu cầu đối với dự án:

+ Diện tích sử dụng đất: 25.690m2, trong đó diện tích xây dựng: 1.300m2, diện tích sàn 1578m2, mật độ xây dựng tối đa 5%.
+ Xây dựng mới công trình đảm bảo phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Khớp nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận.
+ Thực hiện nguyên tắc: sau khi nhà đầu tư được UBND Thành phố giao đất hoặc cho thuê đất, Sở Tài chính sẽ chủ trì cùng các ngành liên quan xác định cụ thể đơn giá thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) của nhà đầu tư theo quy định hiện hành.
 – Tổng mức đầu tư (dự kiến): 37.365 triệu đồng.
– Tiến độ thực hiện dự án: 2012 – 2013

Đề nghị các Nhà đầu tư quan tâm có văn bản (gồm các nội dung: tên nhà đầu tư, địa chỉ, người đại diện liên hệ, chức vụ, số điện thoại, ngành nghề kinh doanh chủ yếu, năng lực kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tương tự, năng lực tài chính) kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương về pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp và báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm:

  • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp (do nhà đầu tư tự lập, tự chịu trách nhiệm);
  • Danh mục các dự án nhà đầu tư đang thực hiện, kèm theo các thông tin về thời hạn khởi công hoàn thành, mức vốn đầu tư (trong đó chia ra: vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư tham gia đầu tư dự án, các nguồn vốn khác) và tài liệu pháp lý liên quan của từng dự án;
  • Gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư địa chỉ: 16 Cát Linh – quận Đống Đa – thành phố Hà Nội; đồng thời liên hệ với Phòng Kế hoạch phát triển Hạ tầng đô thị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn quy trình thủ tục đăng ký đầu tư. Thời hạn đăng ký: từ 8 giờ 30 ngày 26/7/2012 đến trước 17giờ 00 ngày 24/8/2012 (trong giờ hành chính).

Hết thời hạn đăng ký, nếu không có nhà đầu tư khác đăng ký đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố Hà Nội xem xét chỉ định nhà đầu tư – Công ty TNHH thương binh nặng 27 – 7 Tây Mỗ theo điểm b Khoản 1 Điều 17 quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012. /.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449