Đối tượng nào không phải xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những giấy tờ bắt buộc khi cá nhân, tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được cấp cho những cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng đủ những điều kiện: Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với mỗi loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm dựa vào quy định trong Chương IV của Luật an toàn thực phẩm năm 2010, Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Mặc dù thế, trong một số trường hợp pháp luật quy định các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng không phải xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Dựa theo quy định trong khoản 1, điều 12, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm thì 4 trường hợp dưới đây không tiến hành việc cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm:
– Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
– Buôn bán thực phẩm nhỏ lẻ;
– Bán hàng rong;
– Kinh doanh thực phẩm đóng gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định.
Đồng thời, theo quy định tại điều 9, thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng không cần phải cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm gồm có:
– Cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng ban đầu nhỏ lẻ.
– Đơn vị buôn bán nhỏ lẻ không có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt.
– Cơ sở bán hàng rong.
– Đơn vị kinh doanh đóng gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt.
– Đơn vị kinh doanh bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
– Hiệu thuốc đã được cấp Giấy chứng nhận đạt GPP có kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.
Nên, những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc những trường hợp nêu trên đều bắt buộc cần cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi tiến hành sản xuất, kinh doan thực phẩm.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449