Điều kiện thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bất động sản và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì việc đăng ký kinh doanh, thành lập công ty bất động sản cần đáp ứng những điều kiện như sau:

Điều kiện về vốn:
Công ty Kinh doanh đầu tư Bất động sản phải có vốn tối thiểu là 20 tỉ đồng tiền ký quỹ tại Ngân hàng. (Trường hợp thành lập mới công ty).
Công ty đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh Bất động sản thì yêu cầu phải có báo cáo tài chính thể hiện nguồn vốn của chủ sở hữu tối thiểu tại thời điểm hiện tại là 20 tỉ động.

Điều kiện về chứng chỉ hành nghề:
Công ty kinh doanh dịch vụ Bất động sản không yêu cầu điều kiện về vốn nhưng phải đáp ứng điều kiện về chứng chỉ hành nghề bao gồm:
– Chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản;
– Chứng chỉ hành nghề định giá Bất động sản;
– Chứng nhận quản lý điều hành Sàn giao dịch Bất động sản;
– Chứng chỉ hành nghề về đấu giá Bất động sản.

Điều kiện về mặt bằng trụ sở:
Công ty có hoạt động kinh doanh Sàn giao dịch Bất động sản, thành lập sàn giao dịch Bất động sản cần có diện tích mặt sàn tối thiểu là 50m2, có hợp đồng thuê, mượn văn phòng hợp pháp.

Ngoài ra còn có những điều kiện khác theo quy định pháp Luật khi tiến hành kinh doanh Bất động sản.
Hồ sơ thành lập công ty bất động sản:

– Bản đề nghị cấp Giấy chứng đăng ký kinh doanh.

– Dự thảo điều lệ Công ty.

– Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc Danh sách thành viên Công ty TNHH có hai thành viên trở lên.

–  Bản sao tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặcthành viên sáng lập Công ty TNHH.

– Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản và Sàn giao dịch bất động sản.

– Xác nhận tài khoản phong tỏa của một Ngân hàng thương mại tại Việt Nam hoặc chinh sásh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đối với khoản vốn Pháp định Quy định cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

– Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH, hoặc Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc cử người ký quỹ vốn pháp định vào Ngân hàng.

Nếu có khó khăn trong việc thành lập công ty bất động sản hãy liên lạc với dịch vụ thành lập công ty Luật Oceanlaw chúng tôi để được tư vấn và thực hiện những thủ tục một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

Xem thêm : thành lập công ty thiết kế nội thất

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449