Công ty hợp danh có đặc điểm nào

Công ty hợp danh là một trong những loại hình doanh nghiêp được ghi nhận ở Việt Nam chưa lâu. Tuy nhiên, loại hình này có những dấu hiệu pháp lý đặc thù như:

Thứ nhất,  công ty hợp danh có ít nhất hai thành viên hợp danh, ngoài ra còn có thể có các thành viên góp vốn. Việc liên kết giữa các thành viên được thực hiện thông qua các sự kiện pháp lý như điều lệ công ty, hợp đồng hợp tác,…trong đó các bên có sự thỏa thuận, ký kết cùng thực hiện.

Thứ hai, thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ chuyên môn, uy tín nghề nghiệp, tiến hành hoạt động kinh doanh dưới một hãng chung và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Thứ bacông ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thứ tưcông ty hợp danh không được phép phát hành bất cứ loại chứng khoán nào.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449