Chuyển nhượng thay đổi phần vốn góp

Chuyển nhượng hợp đồng hay thay đổi góp vốn hiện nay được doanh nghiệp thực hiện rất nhiều, để chuyển nhượng cổ phần góp vốn thì có 3 trường hợp, hôm nay luật sư chúng tôi tư vấn cho bạn quy trình cũng như cách chuyển nhượng thay đổi cổ phần góp vốn.

1.     TRƯỜNG HỢP MUỐN CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Đối với thành lập công ty TNHH hai thành viên thì thành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

         Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện.

         Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

2.     TRƯỜNG HỢP MUA LẠI PHẦN VỐN GÓP

         Người có cổ phần trào bán có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

         Nếu không thoả thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

         Nếu công ty không mua lại phần vốn góp theo thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

3.     TRƯỜNG HỢP MUỐN THAY ĐỔI PHẦN VỐN GÓP

Nếu thành viên muốn thay đổi tài sản góp vốn thì phải có sự nhất trí của các thành viên trong công ty,  công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi.

Nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty tnhh liên hệ đến Oceanlaw chúng tôi tư vấn hỗ trợ bạn thành lập công ty nhanh nhất, chi phí hợp lý.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449