Bảo lãnh tư vấn du học

Bảo lãnh tư vấn du học – Khách hàng đang gặp khó khăn khi tìm hiểu về cơ sở pháp lý khi xin giấy phép tư vấn du học. Oceanlaw tư vấn giải đáp cho khách hàng.

BẢO LÃNH TƯ VẤN DU HỌC

 1. Giới thiệu về đơn vị đứng ra bảo lãnh
 2. Tính cấp thiết của việc bảo lãnh

III. Quy định của pháp luật

 1. Đối với trung tâm trực tiếp đưa học sinh đi du học
 2. Đối với du học sinh tham gia đi du học
 3. Mục đích của việc bảo lãnh
 4. Đối với du học sinh
 5. Đối với trung tâm tư vấn du học
 6. Nội dung bảo lãnh
 7. Quyền và Lợi ích của trung tâm tư vấn du học
 8. Quyền và Lợi ích của du học sinh

Công việc Oceanlaw thực hiện

 • Tư vấn các quy định pháp luật trong nước và nước sở tại trong quá trình tham gia du học tại nước sở tại;
 • Soạn thảo thỏa thuận giữa một bên là trung tâm tư vấn du học và một bên là du học sinh dựa trên nội dung thỏa thuận giữa hai bên
 • Đại diện, bảo lãnh du học sinh ngay từ thời điểm du học sinh ký kết hợp đồng với trung tâm tư vấn du học;

Tham khảo thêm :

© 2017 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449