Những cách đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Những cách đăng ký nhãn hiệu quốc tế-Cùng với quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, trong những năm trở lại đây các doanh nghiệp Việt Nam đã có những nỗ lực không ngừng nghỉ khi đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao được chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu trong nước và nhất là để phục vụ cho việc đẩy mạnh xuất khẩu. Các nhiều doanh nghiệp đã mở rộng thị trường ra nước ngoài cần phải làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài ngay hôm nay để an tâm trong quá trình phát triển ở nước ngoài.

1. Đăng ký nhãn hiệu thông qua hệ thống Madrid (theo thỏa ước và Nghị định thư Madrid)

  • Việt Nam hiện là thành viên của cả Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid vì thế doanh nghiệp có thể nộp đơn vào các quốc gia là thành viên của Thỏa ước hay Nghị định thư Madrid.
  • Dựa trên một đơn cơ sở hoặc một đăng ký cơ sở ở Việt Nam thông qua Cục sở hữu trí tuệ.
  • Người nộp đơn chỉ cần dùng một đơn đăng ký quốc tế căn cú theo mẫu quy định trong đó đánh dấu những nước thành viên mà doanh nghiệp mình muốn đăng ký nhãn hiệu
  • Người nộp đơn có thể tận dụng thủ tục đăng ký đơn giản,t thuận tiện (chỉ nộp một đơn duy nhất, bằng một ngôn ngữ duy nhất) tiết kiệm được thời gian và chi phí trong trường hợp đăng ký ở nhiều nước một lúc
  • Về thời hạn thẩm định đơn đăng ký quốc tế là 12 hay 18 tháng, tùy thuộc vào nước thành viên được chỉ định.

2. Đăng ký trực tiếp ở từng quốc gia

  • Chủ nhãn hiệu có thể nộp đơn theo thủ tục của từng quốc gia cho Cơ quan nhãn hiệu của quốc gia đó, thí dụ tại Thái Lan, Hoa Kỳ, Nhật Bản…
  • Sử dụng các công ty luật làm đại diện của mình ở quốc gia đó, hoặc sử dụng dịch vụ của các công ty đại diện sở hữu công nghiệp để thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu.
  • Thời hạn xem xét đơn tùy  vào quy định pháp luật của quốc gia đó, thủ tục này rất khác nhau tại từng quốc gia.

Hãy liên hệ tới Hotline của Oceanlaw để được nghe tư vấn trực tiếp từ các chuyên viên luật của chúng tôi về vấn đề đăng ký nhãn hiệu này.

>>> Báo động tình trạng thương hiệu việt bị đánh cắp

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.