Giải quyết tranh chấp bằng con đường tòa án

Mỗi hình thức tranh chấp thương mại đều có những đặc điểm riêng, trong đó đều có ưu và nhược điểm nhất định. Giải quyết tranh chấp bằng tòa án có nhiều biểu hiện đặc trưng và tính đa dạng trong quan hệ kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.

Dưới đây là sự phân tích về ưu và nhược điểm của hình thức giải quyết thông qua tòa án, khách hàng có thể dựa vào sự phân tích của chúng tôi để lựa chọn cách giải quyết phù hợp.

Khái niệm.

Toà án là phương thức giải quyết tranh chấp tại cơ quan xét xử nhân danh quyền lực nhà nước được tiến hành theo trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ và bản án hay quyết định của Toà án về vụ tranh chấp nếu không có sự tự nguyện tuân thủ sẽ được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế nhà nước.

Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại TA.

Gồm có:

  • Thủ tục giải quyết vụ án tại toà sơ thẩm, gồm có: khởi kiện và thụ lý vụ án, hoà giải và chuẩn bị xét xử, phiên toà sơ thẩm.
  • Thủ tục giải quyết vụ án tại toà phúc thẩm.
  • Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực của pháp luật, bao gồm: thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm.

Ưu điểm (ưu điểm của giải quyết tranh chấp thương mại)

Khi giải quyết bằng trọng tài mang đến cho doanh nghiệp và tôn trọng quyền, thỏa thuận cảu hai bên. Thông qua hoạt động của bộ máy tư pháp và nhân danh quyền lực nhà nước để đưa ra phán quyết buộc các bên có nghĩa vụ thi hành, kể cả bằng sức mạnh cưỡng chế.

Nhờ đó, việc giải quyết tranh chấp thương mại thông qua tòa án còn trực tiếp góp phần vào việc nâng cao ý thức, tôn trọng pháp luật cho các chủ thể kinh doanh.

Hạn chế

Thủ tục giải quyết tranh chấp thông qua tòa án thường dài hơn so với giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Hơn nữa, nguyên tắc xét xử công khai tại tòa án không phù hợp với tính chất của hoạt động kinh doanh và tâm lý của giới doanh nghiệp. (có thể làm sút giảm uy tín của các bên trên thương trường; lộ các bí mật kinh doanh…), ngoài ra, bản án xét xử xong chưa được thi hành ngay mà các bên có quyền kháng cáo khiếu nại nên thời gian kéo dài.

Mỗi một cách giải quyết đều mang đến cho doanh nghiệp những đặc điểm riêng. Doanh nghiệp lựa chọn cho mình cách giải quyết tốt nhất, Trường hợp nên giải quyết  tranh chấp thương mại bằng thương lượng như thế nào.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.