Thủ tục xin giấy phép lao động cho người lao động

Giấy phép lao động là một loại giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài được phép làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Giấy phép lao động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc cấp.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Điều kiện để được cấp giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.
 • Không phải là người đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đang bị tạm giam, tạm giữ.

thủ tục xin giấy phép lao động

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo Mẫu số 11/PLI.
 • Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài đã được cấp.
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu còn thời hạn của người lao động nước ngoài.
 • Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài về việc người lao động nước ngoài đã được tuyển dụng và có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.
 • Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp cho người lao động nước ngoài trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đang bị tạm giam, tạm giữ được cấp không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ.

Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài như sau:

 • Bước 1: Người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.
 • Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Thời hạn cấp giấy phép lao động

Thời hạn cấp giấy phép lao động là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí cấp giấy phép lao động

Phí cấp giấy phép lao động là 1.000.000 đồng/giấy phép.

Điều chỉnh giấy phép lao động

Trong quá trình thực hiện giấy phép lao động, người sử dụng lao động có nhu cầu điều chỉnh nội dung giấy phép lao động thì thực hiện theo quy định sau:

 • Người sử dụng lao động lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép lao động, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp tỉnh nơi đã cấp giấy phép lao động.

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người lao động là một trong thế mạnh của Oceanlaw, khách hàng cần hỗ trợ về thủ tục vui lòng liên hệ trực tiếp qua Hotline 0904 445 449 để được tư vấn hỗ trợ.

© 2023 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449