Cá nhân được mở mấy cửa hàng kinh doanh

Mở cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội hay thành lập hộ kinh doanh cá thể thì cá nhân sẽ có quyền mở bao nhiêu cửa hàng kinh doanh thuộc thành phố.

mở cửa hàng kinh doanh

Tại Điều 72 của Nghị Định về đăng ký kinh doanh thì địa điểm kinh doanh của hộ kinh được quy định:

  • Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì bắt buộc phải có điểm cố định đăng ký kinh doanh. Địa điểm này có thể là hộ khẩu thường trú, tạm trú, thường xuyên kinh doanh…;
  • Đối với hai hộ kinh doanh trên thì được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, nhưng bắt buộc phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường.

Như vậy, đối với hình thức kinh doanh trên thì cá nhân, tổ chức phải thông báo cho cơ quan thuế và cơ quan quản lý thị trường ở cả 2 nơi kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh.

Tham khảo thêm : Thành lập công ty tại hải dương

Thế nào là hộ kinh doanh buôn chuyến và hộ kinh doanh lưu động thì pháp luật không đề cập nhưng đây thể hiện việc thường xuyên kinh doanh của một số làng nghề nhất định, vì việc kinh doanh có thể theo quy trình nào đó mà không thể thường xuyên tại địa chỉ đăng ký và cũng không thường xuyên tại địa chỉ kinh doanh, thu mua… do đó pháp luật quy định cho phù hợp với thực tế hoạt động.

Tóm lại : Có thể mở 02 địa điểm kinh doanh trở lên do một chủ sở hữu đứng tên, việc kinh doanh phải đáp ứng được quy định tại Điều 72.

Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw khách hàng có nhu cầu đăng ký hộ kinh doanh, thành lập công ty tại hà nội gọi 0904 445 449 để được tư vấn.

© 2018 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449