Bộ Y tế ban hành Công văn 4017/BYT-BH

Số: 4017/BYT-BH V/v hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư 15/2018/TT-BYT Oceanlaw cập nhật những thông tin thay đổi bổ sung từ pháp luật để cung ứng đến với bạn đọc. Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng hướng...

Xử phạt hành chính về sở hữu công nghiệp

Về xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Chính phủ mới ban hành Nghị định số 99/2013/NĐ – CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ngày 29/08/2013. Nghị định chính thức có hiệu lực kể từ...

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.