Tư vấn thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi quá hạn dự án đầu tư cho phép, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong đó bao gồm thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư. Oceanlaw xin trân trọng giới thiệu là công ty Luật uy tín nhất trong cả nước. Về mọi lĩnh vực và nổi bật hơn tất cả là dịch vụ tư vấn đầu tư tại công ty chúng tôi rất chuyên nghiệp với những luật sư giỏi và có kinh nghiệm lâu năm. Tại Oceanlaw đã trải nghiệm rất nhiều hồ sơ về tư vấn đầu tư thành công.

>> Tư vấn thủ tục điều chỉnh tên doanh nghiệp FDI
>> Tư vấn thủ tục điều chỉnh bổ sung lĩnh vực đầu tư

DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ÁP DỤNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1. Phát thanh, truyền hình.
2. Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá.
3. Khai thác, chế biến khoáng sản.
4. Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet.
5. Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.
6. Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.
7. Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thuỷ nội địa.
8. Đánh bắt hải sản.
9. Sản xuất thuốc lá.
10. Kinh doanh bất động sản.
11. Kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.
12. Giáo dục, đào tạo.
13. Bệnh viện, phòng khám.
14. Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài. Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực đầu tư quy định tại Phụ lục này phải phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

THẨM TRA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.    Dự án phải thẩm tra

–       Dự án do Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư.
–       Dự án đầu tư quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên không phụ thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
–       Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

2.    Hồ sơ thẩm tra dự án đầu tư

I.  Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện:

1.Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.
2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân.
3. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).
4. Giải trình kinh tế-kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
5. Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
6. Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:
• Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
• Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

II.Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực dầu tư có điều kiện:

1. Các tài liệu như khoản 1,2,3,4,5,6 (phần I-đã nêu ở trên)
2. Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ).

III. Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện:

1. Các tài liệu như khoản 1,2,3,4,5,6 (phần I-đã nêu ở trên).
2. Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ).

IV.  Số bộ hồ sơ

Với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện: Nhà đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ thẩm tra đầu tư , trong đó ít nhất có 1 bộ hồ sơ gốc, 2 bộ hồ sơ gốc về thủ tục đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh) • Với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện: Nhà đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ thẩm tra đầu tư, trong đó ít nhất có 1 bộ hồ sơ gốc.

V. Thời gian làm việc

Không quá 25 ngày làm việc
Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.