Trưng bày hàng hóa, dịch vụ có cần hợp đồng không

Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ:

Trưng bày hàng hóa dịch vụ, giới thiệu hàng hóa hiện nay rất phổ biến, trong đó phải được thành lập văn bản hoặc hình thức có giá trị pháp lý tương đương. khi đã có hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa thì quyền và nghĩa vụ bên cung ứng dịch vụ trung bày như thế nào

Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu:

Ngoại trừ hai bên có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các quyền sau đây :

 • Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng.
 • Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu và các phương tiện cần thiết khác theo thoả thuận trong hợp đồng.
 • Nhận thù lao cùng các chi phí khác do hai bên thỏa thuận với nhau.

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

 • Thực hiện mọi việc liên quan đến trưng bày hàng hóa theo hợp đồng.
 • Bảo quản hàng hoá trưng bày, giới thiệu, tài liệu, phương tiện được giao trong thời gian thực hiện hợp đồng; khi kết thúc việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ, phải giao lại đầy đủ hàng hoá, tài liệu, phương tiện trưng bày, giới thiệu cho bên thuê dịch vụ.
 • Thực hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ theo nội dung đã được thoả thuận với bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

Có thể bạn quan tâm: Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của doanh nghiệp với nhau.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu

Bên thuê dịch vụ có các quyền sau đây :

 • Được thực hiện việc trưng bày theo hợp đồng.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

 • Cung cấp đầy đủ hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu hoặc phương tiện cho bên cung ứng dịch vụ theo thoả thuận trong hợp đồng.
 • Cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu và chịu trách nhiệm về các thông tin này.
 • Trả thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác.

Như vậy Trưng bày hàng hóa, dịch vụ hai bên tự thỏa thuận với nhau, thực hiện nghĩa vụ theo đúng yêu cầu mà trong hợp đồng quy định.

Tin mới :

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.