Trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Marketing có thể nói là một bộ phận không thể thiếu của mỗi công ty. Trong đó bộ phận marketing vô cùng quan trọng luôn phải sáng tạo và thay đổi chiến thuật để quảng cá sản phẩm của mình nhằm thu hút khách hàng. Trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ là chiến lược hay giúp cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm nhanh nhất.

Hoạt động trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ được coi là quyền của mỗi Công ty và được pháp luật quy định như sau :

Khái niệm trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ:

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó.

Quyền trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ:

  • Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ; lựa chọn các hình thức trưng bày, giới thiệu phù hợp; tự mình tổ chức hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ để trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của mình.
  • Thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt nam muốn trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của mình tại Việt Nam phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ Việt Nam thực hiện.

>>> Trong kinh doanh thường phát sinh những tranh chấp, lúc đó doanh nghiệp giải quyết  bằng con đường tòa án, hay hòa giải.

  • Văn phòng đại diện của thương nhân không được trực tiếp trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ của thương nhân do mình đại diện, trừ việc trưng bày, giới thiệu tại trụ sở của Văn phòng đại diện đó. Trong trường hợp được thương nhân ủy quyền, Văn phòng đại diện có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ để thực hiện trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cho thương nhân mà mình đại diện.

Trên đây là một số quyền trọng trong hoạt động trưng bày hàng hóa dịch vụ của mình. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình đăng ký có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Xem thêm : Một số ưu điểm khi thực hiện giải quyết thương mại

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.