Thủ tục thay đổi công bố lưu hành mỹ phẩm

Thủ tục thay đổi công bố lưu hành mỹ phẩm – Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp. Trong thời hạn 5 năm còn hiệu lực, Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải có văn bản đề nghị bổ sung hoặc thực hiện việc công bố mới khi có những nội dung thay đổi trên Phiếu công bố đã cấp.

Oceanlaw tư vấn cho khách hàng nội dung công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đối với nội dung thay đổi phải công bố mới :

 1. Thay đổi tên nhãn hàng sản phẩm.
 2. Thay đổi tên sản phẩm.
 3. Thay đổi danh sách hoặc màu trong sản phẩm dạng set hoặc nhóm màu, bảng màu.
 4. Thay đổi dạng sản phẩm.
 5. Thay đổi dạng trình bày sản phẩm.
 6. Thay đổi mục đích sử dụng sản phẩm.
 7. Thay đổi tên, địa chỉ nhà sản xuất.
 8. Tên, đơn vị đóng gói thay đổi.
 9. Công thức thành phần các chất thay đổi.
 10. Thay đỏi tên công ty  nhập khẩu mới.

thủ tục thay đỏi công bố lưu hành mỹ phẩm

>>> Kết quả khi công bố lưu hành mỹ phẩm

Công văn bổ sung công bố lưu hành sản phẩm :

 1. Thay đổi tên công ty nhập khẩu, nhưng không thay đổi số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công văn bổ sung.
 2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty nhập khẩu.
 3. Thay đổi người đại diện công ty.

2.1.Trường hợp công bố mới :

Đối với thông tin từ mục1 – 10 thì doanh nghiệp phải tiến hành công bố mới cho sản phẩm.  Hồ sơ và thủ tục phải tiến hành theo doanh mục hồ sơ và quy trình công bố trước đó.

Lưu ý: Những giấy tờ, tài liệu không chứa nội dung thay đổi và vẫn còn hiệu lực thì vẫn tiếp tục được sử dụng cho những lần công bố mới.

2.2.Trường hợp làm công văn bổ sung:

– Công văn xin thay đổi thông tin công bố mỹ phẩm.
– Tài liệu công bố  đã đăng ký từ trước.
– Tài liệu mới đã thay đổi.
– Danh sách sản phẩm đã công bố.
– Bản sao các Phiếu công bố mỹ phẩm đã được cấp.

Trên đâ là sự tư vấn của Oceanlaw về công bố mỹ phẩm, khách hàng có nhu cầu công bố liên hệ trực tếp đến Oceanlaw để được tư vấn tốt nất, chúng tôi có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm tư vấn chi tiết cho khách hàng.

© 2017 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.