Thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam rất cần những chuyên viên chuyên nghiệp và có độ hiểu biết sâu rộng có trình độ tư vấn tốt. Tại Oceanlaw các chuyên viên của chúng tôi hội tụ đầy đủ các yếu tố tư vấn khách hàng tốt giúp quý khách nắm bắt rõ được những vấn đề cần làm.

>>Thủ tục thành lập công ty tài chính
>>Trình tự thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

1. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

 • Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.
 • Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.

2. Giấy tờ cần chuẩn bị

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
 • Quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về việc thành lập văn phòng đại diện.
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất 1 năm (Hợp pháp hóa lãnh sự).
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất (Hợp pháp hóa lãnh sự).
 • Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế (Dịch công chứng).
 • Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng đại diện.
 • Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện.
 • Thư ủy quyền do đại điện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

3. Công việc Oceanlaw tiến hành

 • Tư vấn cho quý khách hàng quy trình chuẩn bị, kiểm tra tính hợp lệ các tài liệu mà khách hàng cung cấp;
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc mở văn phòng đại diện của công ty mẹ tại Việt Nam;
 • Đại diện doanh nghiệp giao dịch, thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện tiến hành các công việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và cấp phép;
 • Đại diện thực hiện thủ tục xin cấp Dấu và Giấy chứng nhận con dấu Văn phòng đại diện;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời cơ quan có thẩm quyền, nhận kết quả và khiếu nại nếu có;
 •  Hướng dẫn khách hàng các nghĩa vụ phải thực hiện của văn phòng đại diện phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành sau khi được cấp phép;
 • Thay mặt khách hàng hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng các loại giấy tờ từ nước ngoài;

4. Thời gian thực hiện
Thời gian xin cấp phép văn phòng đại diện: 10  ngày làm việc kể từ ngày Oceanlaw nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.