Thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp mới thành lập

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp mới thành lập

Đăng ký nhãn hiệu cho các doanh nghiệp, là bước đầu mà doanh nghiệp cần thực hiện. Vì sao những doanh nghiệp vừa mới thành lập thường phải đăng ký nhãn hiệu, bởi doanh nghiệp mới thành lập còn quá non trẻ nhãn hiệu dễ bị doanh nghiệp có kinh nghiệm khác đánh cắp hoặc sao chép lại…khi bạn đang có ý tưởng sản xuất kinh doanh tốt, đang chuẩn bị kinh doanh để hoà nhập vào thương trường năng động và đầy hấp dẫn! Hãy liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw để được tư vấn.

Thủ tục mà doanh nghiệp cần có đăng ký nhãn hiệu cần có những giấy tờ sau:

– Giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu cho công ty luật Oceanlaw;
– Mẫu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu độc quyền;
– Phân nhóm hàng hóa dịch vụ ( Oceanlaw hỗ rợ khác hàng );

Quy trình để đăng ký nhãn hiệu diễn ra như thế nào :

– Thẩm định mặt về hình thức : Sau khi nhãn hiệu được tiếp nhận thì trong một tháng Cơ Quan nhãn hiệu sẽ kiểm tra về hình thức đăng ký về việc phân nhóm và  mẫu nhãn hiệu;
– Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu được đáp ứng thì Cơ Quan nhãn hiệu ra quyết định chấp nhận hình thức;
– Nếu không đáp ứng được điều kiện đăng ký nhãn hiệu thì các Cơ quan nhãn hiệu sẽ đưa ra quyết định từ chối về hình thức, có những văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;
– Đăng công báo : Khi đơn nhãn hiệu được chấp thuận về hình thức thì sẽ được đăng công báo;
– Thẩm định nội dung . Xem xét nhãn hiệu trong đơn xin đăng ký nhãn hiệu có đủ điều kiện đáp ứng để đăng kýảo hộ bnhãn hiệu hay không;
– Nếu nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện thì Cơ quan nhãn hiệu từ chối cấp văn bằng bảo hộ . Chủ đơn có thể khiếu nại để cấp văn bằng bảo hộ;
– Nếu nhãn hiệu đáp ứng đủ các điều kiến thì sẽ có thông báo cấp văn bằng bảo hộ;
– Cấp văn băng bảo hộ : Sau khi nhãn hiệu hàng hóa được cấp văn bằng bảo hộ thì sau thời gian khoảng hai tháng có khoản phí đầy đủ thì nhận giấy chứng nhận đăng ký độc quyền nhãn hiệu;
Nếu có bất cứ khó khăn nào trong quá trình thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu quý khách hãy liên hệ tới Hotline của Oceanlaw để được tư vấn cụ thể và chi tiết nhất.
>>> Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Việt nam

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.