Thủ tục công bố mỹ phẩm tại Việt Nam nhanh nhất

Một vài mặt hàng mỹ phẩm được sản xuất tại Việt Nam hoặc được nhập khẩu từ nước ngoài muốn lưu thông trên thị trường đều cần phải làm các thủ tục kiểm nghiệm và công bố mỹ phẩm. Hiện nay, rất nhiều công ty tư vấn cũng như hỗ trợ những doanh nghiệp trong một vài thủ tục đăng ký và công bố sản phẩm.
Theo Thông tư Số: 06/2011/TT-BYT thì việc quản lý sản phẩm mỹ phẩm trong nước và mỹ phẩm nhập khẩu muốn kinh doanh tại Việt Nam cần phải làm các vấn đề sau: công bố sản phẩm mỹ phẩm muốn kinh doanh, chuẩn bị hồ sơ thông tin mỹ phẩm, đảm bảo yêu cầu về an toàn, ghi nhãn, quảng cáo mỹ phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩm, lấy mẫu mỹ phẩm kiểm tra chất lượng, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức sản xuất, buôn bán, nhập khẩu mỹ phẩm và quyền của người tiêu dùng.

Trường hợp mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam

•    Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm.
•    Giấy phép đăng ký kinh doanh do tổ chức đứng tên đăng ký lưu hành sản phẩm.
•    Nếu cơ sở đăng ký không phải là nhà sản xuất thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng ký lưu hành sản phẩm sau khi được đăng ký.
•    Công thức ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo, nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phầm trăm của các thành phần trong mỹ phẩm.
•    Đĩa CD chứa dữ liệu công bố mỹ phẩm.
•    Giấy phép lưu hành tự do CFS.
Nếu khách hàng cần tư vấn và hỗ trợ đăng ký và công bố mỹ phẩm có thể liên lạc chúng tôi để được nhân viên tư vấn thêm.

 

 

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.