Thông báo hoạt động công ty 100 vốn nước ngoài

  1. Bước 1: Thông báo doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh trở lại
  • Đối với nội dung này, nếu bên chị đã tiến hành thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ hỗ trợ bên chị soạn hồ sơ thông báo hoạt động trở lại và gửi lên Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội để Công ty được hoạt động trở lại.
  1. Bước 2: Tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
  • Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) đơn đăng ký điều chỉnh, (ii) bản giải trình các nội dung thay đổi, (iii) Điều lệ sửa đổi của Công ty, (iv) báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, (v) Biên bản, quyết định của chủ sở hữu về việc điều chỉnh nội dung đăng ký dự án đầu tư, và các tài liệu, văn bản khác (nếu có).
  • Thay mặt Quý Công ty nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, liên lạc và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thay đổi địa chỉ Công ty; nhận kết quả đăng thay đổi địa chỉ.
  • Thực hiện thủ tục xin cấp đổi con dấu pháp nhân tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm : Thành lập doanh nghiệp tại hà nội

© 2018 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.