Thay đổi trụ sở văn phòng đại diện tại việt nam

Văn phòng đại diện mà một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được doanh nghiệp ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích đó. Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức muốn thay đổi trụ sở văn phòng đại diện phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty. Vậy thay đổi trụ sở văn phòng đại diện cần chuẩn bị những gì ? Oceanlaw tư vấn cho quý khách hàng nhu sau :

Thực hiện thủ tục với cơ quan thuế :

Để chuyển trụ sở văn phòng đại diện khác tỉnh/ thành phố hay sang quận/ huyện khác thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục với cơ quan thuế theo đúng quy định pháp luật về thuế.

Hồ sơ cần có khi thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện :

Thông báo thay đổi nội dung văn phòng đại diện.

Biên bản họp liên quan đến thay đổi hoạt động văn phòng đại diện :

  • Công ty tnhh 1 thành viên : chủ sở hữu.
  • Công ty tnhh 2 thành viên : hội đồng thành viên.
  • Công ty cổ phần : Hội đồng quản trị.
  • Công ty hợp danh : Thành viên hợp danh.

Quyết định của chủ sở hữu công ty với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.Quyết định thay đổi nội dung hoạt động với văn phòng đại diện.

>>> Thành lập văn phòng đại diện tại hà nội

Quy trình thực hiện thay đổi địa chỉ :

  • Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định chuyển đến.
  • Khi nhận được thông báo phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhân để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi đăng ký kinh doanh hoạt động của văn phòng đại diện.
  • Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.
  • Thay đổi nội dung mẫu dấu.

Nếu địa chỉ văn phòng đại diện thay đổi thì cần phải làm lại mẫu dấu và thông báo mẫu dấu về việc thay đổi mẫu dấu lên cơ quan đăng ký kinh doanh.

Xem thêm :Thành lập văn phòng đại diện

© 2017 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.