Thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài được Oceanlaw liệt kê từng công đoạn giúp quý khách hàng có thể dễ hiểu và nắm bắt được quy trình mà mình cần làm khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Chúng tôi phân loại các dự án để quý khách có thể hiểu được dự án nào cần phải thẩm tra để được thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Hãy gọi cho chúng tôi bất kỳ khi nào bạn cần, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ.

1. Phân loại dự án đầu tư

Dự án không phải thẩm tra :
– Đối với dự án trong nước dưới 15 tỉ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
– Đối với dự án trong nước từ 15 tỉ đồng đến dưới 300 tỉ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Dự án phải thẩm tra :
– Dự án trong nước và nước ngoài từ 300 tỉ đồng Việt Nam trở lên.
– Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Hồ sơ, trình tự thủ tục nộp hồ sơ

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài bao gồm :
– Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu.
– Báo cáo năng lực tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư (nhà đầu tư tự lập và tự chịu trách nhiệm)
– Bản sao công chứng Điều lệ của Công ty mẹ.
– Bản dự thảo Điều lệ công ty dự định thành lập.
– Danh sách thành viên công ty (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần), hoặc danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với công ty TNHH 1 thành viên)
– Bản sao hợp lệ Giấy CMND hoặc Hộ chiếu, chứng thực cá nhân khác (trường hợp nhà đầu tư là cá nhân); Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức, cần cung cấp bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.
– Quyết định của chủ đầu tư về việc thành lập công ty.
– Bản giải trình kinh tế – kỹ thuật (trường hợp hoạt động trong lĩnh vực có điều kiện)
– Bản giải trình đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh hoạt động xuất, nhập khẩu và phân phối hàng hóa.
– Bản đăng ký nội dung thực hiện kinh doanh.
– Bản sao công chứng Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư và các thành viên đại diện theo ủy quyền.
– Hợp đồng thuê nhà/văn phòng
– Giấy ủy quyền.

3. Trình tự thủ tục nộp hồ sơ

(Hồ sơ được lập thành 03 bộ, trong đó 1 bộ gốc)
– Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa.
– Sở Kế hoach – Đầu tư thụ lý hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, sau đó ra Thông báo yêu đầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc trình UBND thành phố phê duyệt.
– Thời gian xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
– Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư liên hệ với cục thuế tỉnh/thành phố để xin cấp mã số thuế của công ty. Nhà đầu tư liên hệ Công an tỉnh/thành phố để được xin cấp Dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu của công ty.

Xem thêm: Chi phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.