Một số dự án treo và quy định xử lý

Việc xử lý các “dự án treo” cũng được đổi mới  trong luật đất đai sửa đổi 2013. Đối với các trường hợp không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, chủ đầu tư sẽ bị xử lí mạnh tay. Cụ thể  tại điểm i, khoản 1 điều 64 quy định như sau:

Đây là đất được nhà nước giao và cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hay tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này;

Sau khi hết thời han được gian hạn mà chủ đầu tư vấn không đưa đất vào sử dụng thì nhà nước sẽ thu hồi đất mà sẽ không bồi thường về đất, ngoại trừ một số trường hợp do bất khả kháng.

Bên cạnh đó,  những khốn đốn vì quy hoạch treo của hàng trăm hộ dân trong thực tế hiện nay (không thể xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà ở vì quy hoạch đến cả chục năm chưa triển khai) đã được giải quyết tại khoản 3 điều 49. Cụ thể là với những nơi có quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì người dân vẫn được xây dựng, sửa chữa nhà ở. Nếu sau 3 năm, dự án vẫn chưa triển khai thì buộc phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ.

Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Chi phí hợp lý, rút ngắn thời gian cho bạn. Chỉ cần liên hệ chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp cho bạn.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.