Một số điểm khác biệt giữa nhãn hiệu và thương hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính giúp thừa nhận quyền sở hữu đối với 1 nhãn hiệu. Hình thức đăng ký nhãn hiệu độc quyền là ghi nhận mẫu nhãn hiệu và Chủ sở hữu vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu hàng hóa và cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho Chủ sở hữu. Tuy nhiên các chủ doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về vấn đề nhãn hiệu và thương hiệu để tránh nhầm lẫn, Một số điểm khác biệt giữa nhãn hiệu và thương hiệu trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hai khái niệm này.

Khái niệm nhãn hiệu và thương hiệu

  • Nhãn hiệu căn cứ theo khái niệm tại  Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 là những dấu hiệu sử dụng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của những tổ chức, những cá nhân khác nhau.
  • Thương hiệu căn cứ theo định nghĩa từ Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới : là các dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt là nhằm nhận biết một sản phẩm hàng hoá hoặc 1 dịch vụ nào đó được sản xuất hay chúng được cung cấp bởi 1 cá nhân hay 1 tổ chức.

>>> Hướng dẫn đăng ký logo độc quyền

Sự khác nhau giữa thương hiệu và nhãn hiệu

Thứ 1: Luật Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam chưa có định nghĩa của thương hiệu mà chỉ đưa ra khái niệm của nhãn hiệu, do vậy chỉ có nhãn hiệu mới chính là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Một số doanh nghiệp cạnh tranh chỉ có thể “làm nhái” được nhãn hiệu mà thôi.  Bởi chỉ có nhãn hiệu là đối tượng của Luật Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam vì thế nhãn hiệu được cơ quan quản lý Nhà nước công nhận và bảo hộ còn thương hiệu được xem là kết quả phấn đấu lâu dài của các doanh nghiệp và người tiêu dùng là những người công nhận
Thứ 2: Thương hiệu sản phẩm tồn tại lâu hơn nhãn hiệu hàng hóa. Có các thương hiệu nổi tiếng mãi theo thời gian tuy nhiên nhãn hiệu thì thay đổi theo yếu tố tác động bên ngoài nhất định ví dụ như thị hiếu những người tiêu dùng…
Thứ 3: Nói tới thương hiệu là nói tới hình tượng về hàng hóa trong tâm trí của người tiêu dùng.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.