Mã ngành nghề kinh doanh xây dựng vận tải

Khác hàng trước khi thành lập doanh nghiệp đều phải lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực mình họat động. Hôm nay Oceanlaw lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh xây dựng vận tải như sau :

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
1 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

(chính)

2 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
3 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe  máy và xe có động cơ khác) 3315
4 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511
5 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512
6 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513
7 Bán mô tô, xe máy 4541
8 Vận tải hành khách đường sắt 4911
9 Vận tải hàng hóa đường sắt 4912
10 Vận tải bằng xe buýt 4920
11 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) 4931
12 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
13 Vận tải hàng hoá bằng đường bộ 4933
14 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011
15 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012
16 Vận tải hành khách đường thủy nội địa 5021
17 Vận tải hành khách hàng không 5110
18 Vận tải hàng hoá hàng không 5120

 

Khách hàng gặp khó khăn trong quá trình lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw để được tư vấn : 0965 15 13 11

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2017 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.