Luật đất đai có điểm mới gì về cấp sổ đỏ

Theo luật đất đai năm 2013 quy định rõ về trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tại khoản 4 điều 98 quy định : Quyền sử dụng đất, nhà ở,tài sản khác được gắn liên với đất ở hay quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

Trong đó luật cũng quy định “cấp giấy chưng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất”. Đối với đất đang sử dụng mà có nhiều thửa tại cùng 1 xã, phường, thị trấn thì được cấp 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung.

Bên cạnh đó, liên quan đến đất tín ngưỡng, bao gồm: đất có công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng và không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (khoản 5 Điều 100).

Đối với cá nhân, hộ gia đình mà không có giấy tờ đất nhưng đã sử dụng ổn định từ trước ngày 1/07/2014 và không vi phạm pháp luật về đất đai, phù hợp với quy hoạch thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở.( tại khoản 2 điều 101).

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.