Giấy tờ cần thiết khi gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Giấy tờ cần thiết khi gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Sau khi đăng ký nhãn hiệu độc quyền hàng hóa và sử dụng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp vào khoảng thời gian nhất định quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp sẽ hết hạn sử dụng nhãn hiệu hàng hóa. Để tiếp tục sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký, doanh nghiệp cần được gia hạn bảo hộ nhãn hiệu. Các thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa sau đây sẽ giúp doanh nghiệp nắm được những sự chuẩn bị về hồ sơ gia hạn, quy trình để gia hạn để có thể gia hạn thành công văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, tiếp tục sở hữu nhãn hiệu, thương hiệu hay logo của doanh nghiệp.
Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực trong 10 năm, sau 10 năm thì chủ sở hữu nhãn hiệu có thể đăng ký gia hạn các lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn bảo hộ thêm là 10 năm.
Để được gia hạn thêm hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn đến Cục Sở hữu trí tuệ.
Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn so với những quy định nêu trên nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ của nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Thủ tục xin gia hạn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

(a) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tron Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;  Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ
(b) Bản gốc của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (đối với trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu);
(c) Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
(d) Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định.
“Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời gian là 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có những thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận trong văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối việc gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn là 1 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có những ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong một số trường hợp sau đây:
Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ; được nộp không đúng thủ tục quy định; Những người yêu cầu gia hạn không phải là chủ của văn bằng bảo hộ tương ứng.
Nếu trong thời hạn đã quy định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa những thiếu sót không đạt yêu cầu, không có những ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đưa thông báo từ chối gia hạn”.
>>> Tư vấn thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
>>> Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.