Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư có mấy đặc điểm

Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư có mấy đặc điểm Về chủ thể của hợp đồng: Chủ thể ký kết hợp đồng BCC là các nhà đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Số lượng chủ thể trong từng hợp đồng cũng không giới hạn, chủ thể của hợp đồng có thể bao gồm hai hoặc...

Thực hiện sáp nhập doanh nghiệp

Thực hiện sáp nhập doanh nghiệp Sáp nhập doanh nghiệp là một phương thức phát triển kinh doanh đang thịnh hành trên thế giới hiện nay. Đây là một tín hiệu tốt cho nền kinh tế, làm tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Theo Luật Doanh nghiệp 2005, Điều kiện sáp nhập doanh nghiệp bao gồm: Một...

Thế nào thì được thực hiện đầu tư ra nước ngoài

Thế nào thì được thực hiện đầu tư ra nước ngoài Theo Luật đầu tư 2005 và các văn bản đầu tư có liên quan hiện nay thì chủ thể của quan hệ đầu tư ra nước ngoài đã mở rộng cho tất cả các nhà đầu tư tại Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, không phân biệt nhà đầu tư là doanh nghiệp...

Điều kiện cần đáp ứng khi được coi là công ty mẹ

Điều kiện cần đáp ứng khi được coi là công ty mẹ Công ty mẹ – công ty con là mô hình tổ chức phổ biến của nhóm công ty hiện nay. Vậy, khi nào thì một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác? Căn cứ Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2005 thì  một công ty được coi là công ty...

Công ty TNHH 2 thành viên có 6 đặc điểm

Công ty TNHH 2 thành viên có 6 đặc điểm Với mô hình tổ chức gọn nhẹ, tính an toàn cho các nhà đầu tư,  loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên là mô hình lý tưởng cho các nhà đầu tư mới khởi nghiệp kinh doanh ở quy mô vừa và nhỏ. Công ty TNHH có những đặc điểm sau: Công...

Điều kiện phải có khi xin giấy phép kinh doanh

Điều kiện phải có khi xin giấy phép kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là căn cứ xác thực năng lực pháp lý của một doanh nghiệp.Căn cứ quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2005 thì doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các Điều kiện sau đây: 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm...

Một số công trình không phải xin cấp phép xây dựng

Một số công trình không phải xin cấp phép xây dựng Giấy phép xây dựng là một loại giấy tờ của cơ quan nhà nước xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được phép thực hiện việc xây dựng nhà cửa, công trình,… theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung được cấp phép. Pháp luật Việt Nam quy định trước khi khởi công xây dựng công trình...

Công ty hợp danh có đặc điểm nào

Công ty hợp danh có đặc điểm nào Công ty hợp danh là một trong những loại hình doanh nghiêp được ghi nhận ở Việt Nam chưa lâu. Tuy nhiên, loại hình này có những dấu hiệu pháp lý đặc thù như: Thứ nhất,  công ty hợp danh có ít nhất hai thành viên hợp danh, ngoài ra còn có thể có các thành viên góp...

Một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh Cạnh tranh giúp các doanh nghiệp tồn tại cũng như tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, hành vi cạnh tranh không lành mạnh cần được ngăn chặn đề đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp khác trên thị trường. Về đặc điểm của hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Thứ nhất, hành vi cạnh tranh không lành mạnh là...

Loại hình doanh nghiệp áp dụng luật phá sản

Loại hình doanh nghiệp áp dụng luật phá sản Khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản.  Luật phá sản sẽ được áp dụng để điều chỉnh hiện tượng này. Vậy Luật phá sản sẽ được áp dụng cho bao nhiêu loại hình doanh nghiệp? Căn cứ vào Luật phá sản năm 2004 vàMục I Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân...

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.