Công ty cổ phần có đặc điểm gì

Công ty cổ phần là gì ? đây là doanh nghiệp được hình thành có sự góp vốn của nhiều thành viên được gọi là cổ đông.

  • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông không giới hạn số lượng thành viên tối đa và không được dưới 3 người;
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.
  • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Như vậy khi thành lập công ty cổ phần doanh nghiệp sẽ có số lượng thành viên cổ đông lớn, nhưng không được dưới 3 thành viên. Nếu có nhu cầu thành lập công ty tnhh một thành viên , công ty cổ phần, 2 thành viên có thể liên hệ đến Oceanlaw để được chúng tôi tư vấn tốt nhất.

>>> Chuyển nhượng góp vốn cổ phần như thế nào?

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.