Công bố mỹ phẩm và quy định của pháp luật

Trước khi đem sản phẩm ra lưu thông trên thị trường. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép mang sản phẩm ra thị trường sau khi đã công bố và được tiếp nhận (có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm) của Cục Quản lý dược Việt Nam và cá nhan sau khi công bố chất lượng sản phẩm cần chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả của sản phẩm đem ra thị trường và cần tuân thủ theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Công bố mỹ phẩm và quy định của pháp luật

Cá nhân đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có chức năng kinh doanh mỹ phẩm.
Cá nhân đứng tên trên hồ sơ công bố mỹ phẩm khi nộp hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm phải nộp kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư (nộp vào lần công bố đầu tiên) và kèm theo đĩa mềm các dữ liệu công bố.
Giấy tờ được nộp trực tiếp ở Cục Quản lý dược Việt Nam hay được gửi qua đường bưu điện. Cục Quản lý dược Việt Nam có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận hồ sơ công bố trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và lệ phí công bố dựa theo qui định hiện hành của luật pháp Việt Nam.
Ngôn ngữ trình bày của bản công bố:
Bản công bố nộp tại Cục Quản lý dược Việt Nam phải bằng tiếng Việt và/hoặc Tiếng Anh (theo Phụ lục số 01-MP).
Từng sản phẩm mỹ phẩm nộp 3 bản công bố. Sau khi cấp số phiếu tiếp nhận Cục Quản lý dược Việt Nam lưu hai bản, trả đơn vị 1 bản. Trường hợp sau đây, những sản phẩm mỹ phẩm được phép công bố trong cùng 1 bản công bố:
1. Một vài mỹ phẩm được đóng dưới tên chung và được bán dưới dạng một bộ sản phẩm,
2. Các sản phẩm mỹ phẩm có công thức tương tự nhau nhưng có màu sắc hay mùi khác nhau
3. Một số sản phẩm mỹ phẩm khác nhau tuy nhiên được đóng gói chung trong cùng 01 bao gói như một cơ sở đóng gói
4. Một số dạng khác sẽ được Cục Quản lý dược Việt Nam quyết định theo quyết định của ủy ban mỹ phẩm ASEAN.
Khi có thay đổi các nội dung đã công bố được quy định trong phụ lục số 4-MP của Quy chế này, tổ chức, cá nhân cần công bố lại với Cục Quản lý dược Việt Nam và cần phải nộp lệ phí theo quy định.
Số tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm có giá trị 03 năm. Một số tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố lại ít nhất 01 tháng trước khi số tiếp nhận hồ sơ công bố hết hạn và cần nộp lệ phí theo quy định.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.