Bộ Y tế ban hành Công văn 4017/BYT-BH

Số: 4017/BYT-BH
V/v hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo
Thông tư 15/2018/TT-BYT

Oceanlaw cập nhật những thông tin thay đổi bổ sung từ pháp luật để cung ứng đến với bạn đọc.

Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn nêu trên tại Công văn 4017/BYT-BH ngày 13/7/2018.

Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn nêu trên tại Công văn 4017/BYT-BH ngày 13/7/2018.

Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn nêu trên tại Công văn 4017/BYT-BH ngày 13/7/2018.

hướng dẫn áp mã dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018.

Theo đó, Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

– Đối với các dịch vụ kỹ thuật có trong Thông tư 15/2018/TT-BYT mà đã có trong Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC:

Giữ nguyên toàn bộ mã dịch vụ kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định 6061/QĐ-BYT ngày 29/12/2017.

Đối với các dịch vụ kỹ thuật mới có giá trong danh mục ban hành kèm theo nhưng chưa có trong Thông tư liên tịch 37: Bộ Y tế cấp mã cho các dịch vụ mới đồng thời ban hành danh mục tương đương.

Kể từ ngày 15/7/2018, các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện cập nhật lại các thông tin sau trên phần mềm quản lý bệnh viện: tên, giá dịch vụ kỹ thuật và ghi chú, giá dịch vụ khám bệnh, giá dịch vụ ngày giường bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn nêu trên tại Công văn 4017/BYT-BH ngày 13/7/2018.

Trên là những thông tin về công văn 4017/ BYT-BH của Bộ y tế ban hành. Oceanlaw mong phản hồi từ phía bạn đọc để bài viết sau đượ tốt hơn.

© 2018 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.