5 điều cần biết khi đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước và hiệp định madrid

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là một hoạt động rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nhằm bảo vệ nhãn hiệu riêng của mình, đây cũng là bước trọng trong việc phát triển nhãn hiệu trong tương lai. Cùng quy định về đăng kí nhãn hiệu hàng hóa tại việt nam, giữa thỏa ước madrid và nghị định thư Madrid có gì khác nhau .

1. Tư cách thành viên

Nghị định thư Madrid được sinh ra kế thừa và phát huy của hệ thống nộp đơn theo thỏa ước Madrid, nhằm mục đích thu hút thêm thành viên. Nghị định thư Madrid không thay thế, loại bỏ mà cùng tồn tại song song với Thỏa ước Madrid.
Các quốc gia khi là thành viên của Công ước Paris về đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp đều có thể tham gia .Bên cạnh đó một tổ chức liên chính phủ cũng có thể tham gia Nghị định thư Madrid nhưng không thể tham gia Thoả ước Madrid nếu những điều kiện sau đây được đáp ứng:

  • Có một quốc gia thành viên  của tổ chức
  • Có cơ quan  khu vực mang chức năng đăng ký nhãn hiệu.
2. Điều kiện nộp đơn đăng kí quốc tế

Để được đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid, nhãn hiệu bắt buộc phải được đăng ký ở nước sở tại.
Đơn đăng ký nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid chỉ được chấp nhận khi nhãn hiệu đó được nộp đơn tại nước sở tại, mà không yêu cầu bắt buộc đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước đã nộp đơn.
3. Ngôn ngữ và yêu cầu mẫu đơn đăng kí quốc tế

Khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo thỏa ước Madrid có chỉ định nước là thành viên đăng ký bảo hộ Thoả ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên Nghị định thư Madrid phải được làm bằng tiếng Pháp.

Khi đăng kí bảo hộ theo Thỏa ước Madrid: Người tiến hành nộp đơn có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng pháp hoặc tiến anh đáp ứng đầy đủ các điều kiện và đơn phải theo mẫu đã quy định.

4. Hiệu lực của đăng kí quốc tế

·         Đơn đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước madrid là 12 tháng  kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu là hợp lệ.
·         Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu  theo nghị định thư madrid là 18 tháng tính từ ngày đơn đăng ký bảo hộ hợp lệ.

5. Từ chối bảo hộ và hậu quả pháp lý

·         Khi đăng ký theo thỏa ước Madrid nếu nhãn hiệu hàng hóa bị từ chối tại nước thành viên thì đơn đăng ký quốc tế vẫn có hiệu lực tại quốc gia còn lại.
·         Đối với trường hợp đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia theo nghị định thư Madrid, khi đăng ký bảo hộ từ quốc gia chỉ định mà bị từ chối thì vẫn có hiệu lực tại quốc gia khác
Bạn có nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa liên hệ đến văn phòng luật chúng tôi để được tư vấn. Mọi thông tin liên quan đến việc hoan thành thủ tục hồ sơ, quy trình đăng ký khách hàng liên hệ để được tư vấn.

© 2016 Giấy phép đầu tư. Thiết kế Website bởi VietMoz.